top of page

Character Strengths Coaching

Vrij vertaald naar positieve karaktereigenschappen. Iedereen heeft ze, alleen is niet iedereen er even bewust van. Ze kenmerken onze persoonlijke normen en waarden. We gebruiken positieve karaktereigenschappen (onbewust of bewust) in verschillende gebieden van ons leven. Zo kunnen we in sociale gelegenheden goed gebruik maken van onze sociale intelligentie, of gebruiken we op ons werk een goed gevoel voor rechtvaardigheid. Je hebt als het ware een 'toolbox' aan sterke eigenschappen die jij inzet waar passend of nodig.

Ook wanneer we problemen tegenkomen, of negatieve ervaringen ondergaan, kunnen we gebruik maken van onze sterke eigenschappen. Wellicht is dit moeilijk, of is het op het moment zelf lastig in te zien welke sterke kanten jij bezit en hoe jij ze in zou kunnen zetten om jezelf te helpen.

Met Character Strengths Coaching, help ik je focussen op de positieve karaktereigenschappen die jij al bezit en welke je verder zou kunnen ontwikkelen. Samen gaan we aan de slag om de kennis en het gebruik van jouw eigen 'toolbox' te verbeteren. Hierdoor kun jij nog meer op jezelf vertrouwen wanneer je dat nodig hebt.

Vertrouwen en Authenticiteit

Of je nu je talenten wil inzetten voor persoonlijke groei of beter wil leren omgaan met tegenslagen: het meest uit je zelf kunnen halen is belangrijk om te leren vertrouwen op jezelf en authenticiteit te stimuleren.

Het traject

Het Character Strengths Coachingstraject is gebaseerd op het 3-delige werkmodel van Niemiec (2013): Aware-Explore-Apply. Daarnaast wordt er vaak een vierde stap toegevoegd die er voor zorgt dat de opgedane kennis behouden wordt en dat er vanaf nu altijd gebruik van gemaakt kan worden (Maintain). Elke stap van het model bevat daardoor minstens één gesprek (60 minuten), zodat we bij elk element stil kunnen staan. De stappen kunnen elk uitgebreid worden met een of meerdere coachingsgesprekken, deze keuze maken we samen op basis van jouw doel(en). De beslissing ligt uiteraard bij jou.

Character Strengths Coaching

  • 4 Coaching gesprekken

  • Uitgebreid 24-strength rapport ter waarde van €44,77

  • Portfolio over jouw coaching traject, relevante interventies en algemene tips & tricks

Investering basispakket
€345,-

Per uitbreidingssessie €60,-

bottom of page